Stout Bridge 2013 - shrewsburysnobirds
Stouts walking bridge.

Stouts walking bridge.

They are using this walking bridge as the new bridge is being built.