Stout Bridge 2013 - shrewsburysnobirds
The Stouts

The Stouts

The Stouts new bridge begining.