Stout Bridge 2013 - shrewsburysnobirds
The Stout Bridge

The Stout Bridge

This is the start of the new bridge.